Игри

Информация за страница Блатец

       Има две села с името Блатец на територията на страната и едното от тях се намира в област Сливен. Исирлии е едно от имената, с които това населено място е известно чак до 1934-та година, като наименованието произлиза от дума за „роб”. Възможно е това да е свързано с османския период за страната, който продължава почти пет века без осемнадесет години. Всъщност дори и да има съмнения относно „робския” произход на името, те са минимални, защото то възниква като чифлишка област точно през 18-ти век. Тогава страната бавно и постепенно започва да осъзнава себе си като нация и да търси  пътища за разрешаване на църковни и национални въпроси. Днешното име на селото е много близко по звук с водното формирование блато, като точно то се намира в края на селото в западната му част. През вече споменатата година то става своеобразен символ и кръстник на мястото. То има богата и на моменти доста интересна история.

      Знае се например, че в сливенския исторически музей на съхранение се държи монета, която с точност може да бъде датирана от периода на четвъртото столетие преди новата ера и дори се знае мястото, от което тя произхожда – Месамбрия. Късният неолит и халколита също са сред епохите, много добре застъпени в музея и представляващи неизменна част от историята на Блатец, само че в много по-ранен и слабо изследван период на днешното населено място. Там могат да се видят римски оброчни плочки, за които се смята, че са открити в намиращите се на близко разстояние селищни могили в северна посока от селото. Там има и винарска изба, а може да се разкаже още, че преди векове има селище, поради което и местността получава името Селището. В посока на юг от селото преди известно време минава път за кервани, който отвежда до пределите на Турция или както е известна още – Османската империя. Тъй като за целия регион селото е най-голямо, неслучайно именно на негова територия се намира бейската къща, тоест тази на местния владетел, който се разпорежда със съдбата на работници, местно население и като цяло управлява икономиката.

       През периода 1828-29-та година избухва една от общо няколкото на брой войни между Османската империя и Руската държава. В този период много от местните жители заедно с хора от околните села се изселват и на мястото на изоставените от тях места възникват нови селища. Читалището е една от основните културни институции на Блатец, като носи името на известния Къньо Мераков. То е основано през 1926-та година, а за кратък времеви период се прекръства на Пробуда. Това става след промените на десети ноември 1989-та година. Тогава председател на читалището е Иван Марев, който с много настоявания и с официално постановление на  съда успява да върне старото име на читалището. Детска градина и кметство също са сред официалните селски институции за населеното място, а основното училище е основано още през 1860-та година. То пък е кръстено на известния ученик на Кирил и Методий Климент Охридски, а името е избрано и за Софийския университет.

eXTReMe Tracker